מבזקים

ג' תהיה מְפַקֶדֶת בָּסיס של חֵיל האוויר

צה"ל הודיע על מִינוּיָה של סגן-אלוף ג' למְפַקֶדֶת בְּסִיס "עוּבְדה" של חֵיל האֲוויר. ג' היא האישה הרִאשונה שמוּנְתה לתַפקיד מְפקדת בָּסיס בחַיִל. ג', שתְקוּדַם לדַרְגַת אלוף-מִשְנֶה, הִתְגַיְיסה לקורס טַיִס ב-2003 וסִייְמה אותו בהצלחה כטַיֶיסֶת תוֹבָלָה. מאז בִּיצְעה שורה של תפקידים בחֵיל האוויר. היא הייתה האישה הראשונה שמוּנְתָה לתַפקיד מְפַקֶדֶת טַיֶיסֶת מִבְצָעִית.