מבזקים

גם כיתות ה'-י' יִלמדו בבתי הספר בסגר

ועדת החינוך של הכנסת הפכה את החלטת הממשלה להפסיק את הלימודים בבתי הספר במהלך הסגר לתלמידי כיתות ה' עד י'. לפיכך, תלמידי ה'-י' ילמדו בכיתות בערים ירוקות וצהובות.