מבזקים

המורים ממשיכים בעִיצוּמים: גם היום – הלימודים מתחילים ב-10:00

הִסתדרות המורים הודיעה כי העִיצוּמים נמשכים. גם היום הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היְסודיים ובאולפנים בכל הארץ יתחילו בשעה 10:00. במוֹסְדות החינוך המְיוחד יִתְקַיְימו לימודים כרגיל.