מבזקים

גם היום: הלימודים בכל הארץ מתחילים ב-10:00

הלימודים בגנֵי הילדים, בבתֵי ספר היְסודיים, בחֲטיבות הבֵּיניים ובאוּלפָּנים בכל הָאָרץ יָחלו הבוקר בשעה 10:00.

במוסְדות החינוך המְיוחד הלימודים יִתְקַיְימו כסִדְרָם.