מבזקים

גם אתמול: 2 רקטות מעזה ותְקיפה של חֵיל האוויר

לילה שְלישי בִּרְצִיפוּת: חֵיל האֲוִויר תָקף הלילה פַּעֲמַיים מַטְרות טרור ברְצועת עזה בתְגובה לִירִי שתי רקטות לשטח ישראל. אחת הרקטות נורתה אֶמֶש ב-21:00. הרקטה השנייה שוגְּרה בלילה בִּזמן תְקיפת חֵיל האֲוִויר. בתְגוּבה – חֵיל האֲוויר תָקַף שוב. 

 מַעֲרֶכֶת 'כִּיפַּת ברזל' יֵירְטָה את שתי הרקטות שנוֹרוּ לשֶטח ישראל.

 5 תושבים בשְׂדֵרות נֶחְבְּלוּ קַלות בְּעֵת הריצה למִקלט ושני תושבים לָקוּ בחֲרָדָה.