מבזקים

גל השְׂרֵיפות נִמשָך

גַל השְׂרֵיפות נִמשָך ולוֹחמי האש מַמשיכים במַאֲמָצִים הגדולים לְכַבּוֹת את האש.

בסוף השבוע ימשיך להיות יָבֵש וִינַשבו רוחות חֲזָקות. יש סַכָנָה להתחדשות האש.ָּ