השפה העברית

ראשת הממשלה, רֹאשת העיר

ראשת הממשלה, רֹאשת העיר גולדה מאיר (לע"מ)

רֹאשַת המֶמשלה, רֹֹאשַת העיר

שִוְויוֹן בלשון

האקדמיה ללשון העברית החליטה כי "אפשר ליצור צורות נקבה לכל תואר, תַפְקיד ודַרְגָה שנושֵׂאת אישה".

מַשְמָעוּת ההחלטה היא שאפשר לקרוא לאישה המְכַהֶנֶת בתפקיד ראש הממשלה – רֹאשַׁת ממשלה, לאישה המכהנת כראש עיר – ראשת עיר (ובריבוי: רָאשוֹת עיר). וכך גם:  מִשְנָה לנגיד, מִשְנָה לנָשיא, משנה ליו"ר (ובריבוי: מִשְׁנוֹת).

בעֶקְרוֹן השִוְויוֹן בשמות התואר לא פָּסְחָה האקדמיה גם על הדרגות הצבאיות ונָתְנָה למעשה תוֹקֶף גם לשמות של דְרָגוֹת בצה"ל כמו רב־טוראית, רַבַּת סרן או תַת־אלופה.

המַזכירה המַדָעית של האקדמיה ללשון רונית גדיש מסבירה כי בעברית לאורך הדורות נוֹצְרו צורות נְקבה לשמות המְצַיְינים תפקידים ושמות תואַר המיוחסים לנשים, כגון מלכה, נְביאה, רבנית ושַׁלּיטה, וגם בימינו יֶשְנָן מילים רבות המְתארות תפקידֵי נשים: חַשֶבֶת, סַפָּרית, חַזָאִית, שַדְרנית, שַגְרירה, אלופה, פרקליטה, כּוֹכֶבֶת, קנצלרית, מַנְכָּ"לִית ועוד.

 

 

בתמונה: גולדה מאיר, ע"י PRIDAN MOSHE, לע"מ