מבזקים

בתי הספר יִישָאֲרו פתוחים

לַמְרוֹת מקרֵי התַחלוּאָה שהִתגלו בבתי ספר ברחבֵי הארץ בימים האחרונים הֶחליטו אֶמֶש השרים כי בתי הספר יִישָאֲרו פתוחים, לְפי שעה. היום תֵיעָרֵך הַעֲרָכַת מצב מְחודֶשֶת בנושא.

עד כֹּה אוּבְחֲנו במַעֲרכת החינוך 225 נִדבקים בקורונה. כ-5,000 מורים ותלמידים נִשלחו לבִידוּד וכ-5,000 נוסָפים נשארים בבתיהם כי בבתי הספר שלהם הִתגלו חולים בקורונה והם נִסגרו.

נכון להבוקר נִסגרו 36 בתי ספר וגני ילדים שנִמצאו בהם נדבקים בקורונה. בתי ספר נוסָפים הֶחליטו לחזור ללמידה מרחוק.