מבזקים

בשנת 2024: 'בראשית 2'

שנה ושמונה חודשים לאחר הִתְרַסְקוּת החֲלָלִית הישראלית 'בראשית' על הירח, הוּשְקָה אתמול  'בראשית 2' בבית הנשיא בירושלים. על פי התִכְנוּן 'בראשית 2' תְשוּגַר לירח בשנת 2024.

בפרויקט שותָפִים SpaceIL, משרד המַדָע, סוכנות הֶחָלָל הישְׂראְלית והתַעֲשייה האֲוִוירִית. תַקְציב הפרויקט מוערָך בכ-100 מיליון דולר, כמַחֲצִית מהסְכום יגיע מתְרוּמוֹת.

כמו 'בראשית' הראשונה, גם 'בראשית 2' תִיבָּנֶה בתעשייה האווירית.