מבזקים

בסוף השבוע: עבודות ברכבת מתל אביב ללוד

תְנוּעַת הרכבות בין תל אביב ללוד תוּפְסַק מהלילה ועד יום ראשון בחמש בבוקר. תנועת הרכבת בקֶטַע זה תוּפְסַק בְּשֶל עבודות חַשְמַל לִקראת פתיחת הקַו בין ירושלים לתל אביב.