מבזקים

בנק ישראל משאיר את הריבית ללא שינוי: 0.1%

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הֶחְליטָה להשאיר את הרִיבִּית במֶשֶק ללא שִינוּי – בשיעוּר של 0.1%. ריבית הפרַיים תִישָאֵר בשיעור של 1.6%.