מבזקים

בנק ישראל: הריבית תִישָאֵר ללא שינוי

הוַועֲדה המוניטרית של בנק ישראל הֶחְלִיטה לְהַשְאִיר את שִיעוּר הרִיבִּית הבְּסִיסִי בישראל ללא שינוּי – 0.1% לשנה. ריבית הפריים תִישָאֵר בשִיעור של 1.6% לשנה.