מבזקים

בנק ישראל הוריד את הריבית ל-0.1%

בנק ישראל הודיע היום כי הוועדה המוניטרית בראשות הנגיד, פרופ' אמיר ירון, החליטה להפחית את הריבית במשק משיעור של 0.25% לשיעור של 0.1%,