מבזקים

בניין קָרַס בחולון

בִּניין בן 4 קומות ברחוב סרלין בחולון קָרַס אתמול. למַרְבה המַזָל, הבניין פּוּנָה בשבת מדַייָרים מחשש לקריסתו. בבניין היו 32 דירות. גם דיירים בבניינים סְמוכים פּוּנוּ. הפִּינוּי המָהִיר הִצִיל את חַיֵיהֶם של רבים.

המִשטרה הודיעה כי יש לְהִימָנַע מִלְהגיע לאזור.