מבזקים

במשרד הבריאות מודאגים: רבים לא באים להִתחסן

במשרד הבריאות מודאגים מההֶאָטָה הגדולה בקֶצֶב מתן החיסונים נגד נְגיף הקורונה. לַמרות התַחלואה הגְבוהה יש יְרידה בהֵיעָנוּת של האֶזרחים לקְריאה של מוּמחֵי הבריאות לכולם להִתחסן. התורים הגדולים שראינו במֶרְכְּזֵי החיסונים בתחילת מִבצע 'לָתֵת כָּתֵף' לא נִראים בימים האחרונים. ישְׂרְאלים רבים לא מַגיעים לקבל את המָנה הראשונה של החיסון ורבים, שקיבלו את המנה הראשונה, לא מַגִיעים לקבל את המנה השנייה.

במשרד הבריאות מוּדְאָגים מהתוֹפָעָה ושוקְלים לְהַצִיעַ תַמְרִיצִים לקופות החולים ולאֶזרחים כדי להגדיל את מספר המִתחסנים.