מבזקים

בְּכירים במִמְשַל ביידן: ארה"ב מְחוּיֶבֶת לפִתְרון שתי המדינות

שר החוץ יאיר לפיד הִגִיעַ אתמול לוושינגטון לפְגישות עם רָאשֵי המִמְשָל בארה"ב. לִקראת פְּגישָתו עם מַזכיר המדינה האמריקני אנתוני בלינקן שתִתְקַייֵם היום אמרו בְּכירים במחלֶקֶת המדינה האמריקנית בתִדְרוּּך לעיתונאים: "ארצות הברית פועלת להַרְחָבַת הֶסְכֵּמֵי הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערביות במִסְגֶרֶת הֶסְכֵּּמֵי אברהם, והיא מְקַוָוה שקשרים אלה יָביאו להִתקדמות ביְחָסים בין ישראל לפלסטינים". עוד אמרו: "הֶסכֵּמֵי אברהם אינם מְהַוִוים תַחְליף לפִתְרון שתי המדינות בין ישראל לפלסטינים. ממשל ביידן אמר מֵהַתְחָלָה כי הוא מְחוּיָב לפִתְרון שתי המדינות – וַאֲנַחנו מַמשיכים עם מְחוּיָבוּת זו".