חדשון לילדים

בית ספר לגישור

הצילום: ויקיפדיה

בבית הספר מכל"ל ברמת גן לומדים חלק מהתלמידים "גישור" – המקצוע נלמד לצד המקצועות הרגילים כמו ספרות, היסטוריה אנגלית וכדומה. התלמידים לומדים כיצד לְיַישב סכסוכים ולהגיע להֲבָנוֹת בדרך של הידברות ישירה בין צדדים שמעורבים בסכסוך. אחר כך הם מסייעים ליישב סכסוכים בין חבריהם ללימודים, וזאת על פי תקנון הגישור שנכתב בכיתה.

במסגרת תפקידם, המְגַשרִים הצעירים מסתובבים בחצר בית הספר בהפסקות ומדברים "בשפה הגישורית", למשל –  "עדיפה דרך שלום על דרך מלחמה"; "לא עוד אני נגדך ואתה נגדי בגלל הבעיה אלא אתה ואני נגד הבעיה".

מבית הספר מסרו כי הַעֲבָרת האחריות ליישוב סכסוכים מהמורים לתלמידים הפחיתה את האלימות בבית הספר ושיפרה מאוד את האֲוִוירָה.