מבזקים

בית המשפט העֶליון בארה"ב בִּיטֵל את פְּסק הדין שהִתִיר הַפָּלות

דְרמה בארה"ב: בית המשפט העֶליון של ארה"ב בִּיטֵל פְּסיקה שנִיתְנה ב-1973, שקָבְעָה שחוּקַת ארה"ב מַשְאירה בִּידֵי הנָשים במדינה את הזְכוּת להחליט אם לעבור הַפָּלָה. ברוב של 6 שופטים נגד 3 – החליט בית הדין כי פסק הדין מלפני כמעט 50 שנה "היה שגוי, כי אין בחוּקה האמריקנית אִזְכּוּר לזְכוּת לְבַצֵעַ הַפָּלוֹת".

הסַמְכוּת להחליט על הזְכות להַפָּלָה תעבור כָּעֵת ל-50 המדינות שיקבעו כל אחת לעצמה.
ביטול פסק הדין מַסְעִיר את אמריקה ומְעוֹרֵר עִנְיָין רב בעולָם. בסוף השבוע נֶעֶרְכו בארה"ב הַפְגָנות בעד ונגד הפסיקה.