מבזקים

בית הדין לעבודה יָדוּן הבוקר בשְביתת עובדֵי המַעבָּדוֹת

משרד הבריאות הוצִיא הלילה צַוֵוי מְניעה לעובדי המעבָּדות השובְְתים מיום ראשון. הבוקר יִתְכַּנֵס בית הדין לעבודה בבת ים לדִיוּן בנושא. 

עובדי המעבדות שובתים במְחָאָה על תְנָאֵי הַעֲסָקָתָם. במַהֲלַך השְביתה הם מְסַפְּקים לבתי החולים רק שֵירותי חֵירוּם.