בית ומשפחה

אין כמו בבית

אין כמו בבית התמונה: Image Creator from Microsoft Designer

אין כמו בבית

דירות בבַעֲלוּת ודירות בשְׂכִירוּת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פִּרסמה נתונים על דירות מגורים בישראל – דירות בבַעֲלות, דירות בשְׂכירות ודירות בדיור המוּגָן הפְּרטי

הינה נתונים אחדים:

נכון לחודש יולי 2023 היו בישראל כ-2.9 מיליון דירות/יחידות דיור למגורים.  מתוכן 2.05 מיליון דירות בבעלות שהן 70.8% מכלל הדירות, כ-829 אלף דירות בשכירות (28.6% מהדירות) וְכַ-5 אלפים דירות בדיור המוגן הפרטי (0.6%).

בשנים 2023-2013, קֶצֶב הגידול המְמוּצָע השנתי של מספר הדירות בשכירות היה 3.4%, גבוה מקצב הגידול הממוצע השנתי של כלל הדירות – 1.9%.

ככל שקבוצת הגיל גבוהה יותר, חלקם של המַחְזיקים בדירות בבַעֲלוּתָם עולה, וחלקם של המחזיקים בדירות בשכירות יורד.

דירות בשְׂכירות

בשנת 2022, אחוז הדירות בשכירות בישראל היה 28.1%. לְשֵם הַשְוָואָה, במדינות האיחוד האירופי האחוז הממוצע של משקי הבית המתגוררים בשכירות היה כ-30.9%.

האחוז הגבוה ביותר של דירות בשכירות נמצא במחוז תל אביב (38.9%), והנמוך ביותר – במחוז הצפון (20.1%).

ערים בּוֹלְטוֹת עם אחוז גבוה של דירות בשכירות הן: חריש (50.5%), תל אביב-יפו (47.8%), וגבעתיים (41.2%).