בארץ

בישראל: 939 אלף אזרחים ותיקים

בישראל: 939 אלף אזרחים ותיקים הצילום: ויקיפדיה

בישראל: 939 אלף אזרחים ותיקים

נתונים לרגל יום האזרח הוותיק הבינלאומי

לרגל יום האזרח הוותיק הבין-לאומי החל ב-1 באוקטובר, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבחר נתונים על אזרחי ישראל הוותיקים בני 65 ומעלה.

בסוף שנת 2015 אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל מנתה כ-939 אלף נפש, מתוכם: 524 אלף נשים ו-415 אלף גברים.

בשנים האחרונות חלה עלייה הדרגתית בחלקם של האזרחים הוותיקים בקרב האוכלוסייה והוא הגיע ל-11%.

בראשית ימי המדינה היה חלקם של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה 4% בלבד. על פי התחזיות, עד שנת 2035 יעלה חלקם באוכלוסייה ל-15% – כ-1.660 מיליון נפש.

קרוב למחצית (44%) מהאזרחים הוותיקים הם בני 75 ומעלה.

נכון לסוף שנת 2015 חיו בישראל כ-3,105 איש בני מאה שנים ומעלה.

כ-82% מהאזרחים הוותיקים גרים עם בת זוג; 48% מהאזרחיות הוותיקות בגילים אלה גרות עם בן זוג.

בשנת 2015 19% מבני 65 ומעלה השתתפו בכוח העבודה (27% בקרב גברים ו-13% בקרב נשים).

בקרב כלל האוכלוסייה וגם בקרב בני 65 ומעלה – ככל שההשכלה גבוהה יותר, כך עולה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה.

במשך השנים חלה עלייה בקרב בני 65 ומעלה המשתמשים באינטרנט, כולל דואר אלקטרוני. בשנת 2005 רק 13% מבני 65 ומעלה השתמשו באינטרנט ולאחר 10 שנים היה השיעור גבוה פי 4.

בשנת תשע"ה 142 תושבים בני 65 ומעלה קיבלו תארים ממוסדות להשכלה גבוהה.

30% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים בשנת 2015 היו בני 65 ומעלה.