מבזקים

בישראל ערב 2019: כמעט 9 מיליון תושבים

הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה פִּרסמה אתמול נְתונים על אוכלוסיית ישראל ערב שנת 2019.

ב-31 בדצמבר 2018 נֶאֱמֶדֶת אוכלוסיית ישראל בכִ-8,972 אלף תושבים. 6,668 אלף הם יהודים (74.3% מכלל האוכלוסייה), 1,878 אלף – ערבים (20.9%) ו-426 אלף – אחרים (4.8%).

בְּמַהֲלַך שנת 2018 גָדְלָה אוכלוסיית ישראל ב-2.0%.

בְּמַהֲלַך השנה נולדו כ-185 אלף תינוקות (74.4% יהודים, 22.8% ערבים ו-2.8% אחרים). כ-28 אלף עולים חדשים הֳגֳיעוּ לישראל במהלך שנת 2018.