מבזקים

בישראל: כחצי מיליון מוּבְטָלִים

שֵירות התַעֲסוּקָה מסר כי 503,915 מוּבְטָלִים נִרְשְמוּ מִתְחִילַת החודש בשֵירוּת התַעֲסוּקָה. 91% מההנִרְשָמִים הם עובדים הנמצאים בחופשה ללא תַשְלוּם