מבזקים

הביקור בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים – רק בהרשמה מֵרֹאש

רָשות הטֶבע והגנים הודיעה כי גם לאחר הֲסָרַת הַגְבָּלוֹת התָו הסָגול היום, היא תַמשיך לְהַפְעיל את מַעֲרֶכֶת תֵיאוּם הביקורים בשמורות הטבע והגנים הלְאומיים. המעוניינים לבקר בשְמורות מִִתבקשים להמשיך לְהֵירָשֵם מֵרֹאש באֲתַר הרָשוּת. ברָשות אומרים כי ההַחְלָטָה הִתקבלה לאור סִקְרֵי שְׂבִיעוּת רָצון שבּוּצְעו בְּקֶרֶב המטיילים בשנה האחרונה.