מבזקים

ביקור ביידן בסעודיה

מישראל טָס נשיא ארה"ב ביום שישי בצוהריים בטיסה יְשירה לג'דה. לקראת הביקור הודיעה סעודיה כי היא פותַחַת את המֶרְחָב האֲוִוירִי שלה לטיסות של כל חֶבְרוֹת התְעוּפָה.

ביידן נִפגש באַרְמוֹן השלום בג'דה עם המֶלך ועם יורֵש העֶצֶר. הוא הִשתתף בפִּסְגָה האֲזוֹרית בג'דה, שבה הִשתתפו מנהיגֵי המדינות החברות במועֶצֶת מדינות הִמפְרָץ ומנהיגֵי מצרים, ירדן ועיראק.

בפתיחת הפִּסגה האֲזורית אמר ביידן: "ארה"ב תִישָאר שותָפָה פְּעילה ומְעוֹרֶבֶת במזרח התיכון. היא לא תַשאיר ואקום שאליו יִיכָּנסו רוסיה, סין או איראן". בנושא איראן אמר: ארה"ב מְחוּיֶבֶת לְהַבְטִיחַ שלאיראן לְעוֹלָם לא יהיה נֶשֶק גַרְעִינִי.

מלך ירדן עבדאללה השני אמר בפְתיחת הפִּסגה: "שיתוּף פעולה כַּלְכָּלי בין מדינות האֵזור חַיָיב לִכְלוֹל את הרָשות הפלסטינית". עוד אמר: "כל עוד לא יהיה פתְרון לסוּגְיָה הפלסטינית, לא יהיה שִׂגְשׂוּג וביטָחון. הפתְרון צריך לִכְלוֹל הֲקָמַת מדינה פלסטינית בגְבוּלוֹת 67, לצידה של ישראל".

גם נְשיא ארה"ב ומנהיגֵי מצרים ובחריין קָראו לִפְתוֹר את הסִכְסוּך בדֶרך של 'פִּתְרוֹן שתי המדינות'.