בארץ

6,578,084 בעלי זכות בחירה

6,578,084 בעלי זכות בחירה פתקי הצבעה בבחירות לכנסת העשרים ושלוש ויקיפדיה

6,578084 בעלי זכות בחירה

נתונים כלליים על הבחירות

 

 

 

 

בתמונה: פתקי הצבעה בבחירות לכנסת העשרים ושלוש, ע"י דוד שי, תחת רישיון