מבזקים

בּוּשָה!

בנֵי משפחות של החטוּפים עברו אתמול שתי חֲוָויוֹת מְבִישוֹת בְּמִפגשים עם הַכְנָסַת ומֶמְשֶלֶת ישראל.

בצוהריים – נְציגים של בני המשפחות השתתפו בישיבה של הוַועֲדה לביטְחון הפְּנים של הכנסת שדנה בחוק עוֹנֶש מוות למְחַבְּלים. בנֵי המשפחות הִתְחַנְנוּ מֵרֹאש וגם בתוך הדיוּן: "אַל תָדוּנוּ בנושא הזה עַכְשָיו! אתם מְסַכְּנִים את חַיֵי החטופים!" 

אבל חברֵי הכנסת של עוֹצְמה יהודית לא הִסְכימוּ לְוַותֵר על הדיון. זאת – אַף על פִּי שיש בחוק הישְׂרְאלי אפשרות לִגְזוֹר עוֹנֶש מָוֶות על מחבלים. אין כל צורך לְחוֹקֵק עוד חוק, בֶּטַח לא עכשיו.

אחד מחברֵי הכנסת של עוצמה יהודית הֵטִיחַ בבנֵי המשפחות השְבוּרִים מכְּאֵב ודְאָגָה: "אין לכם מַנְדָט על הכְּאב!"

ובערב – בני המשפחות הוּזְמְנו סוף סוף לפגישה עם קבינט המלחמה בקריה בתל אביב. הם עמדו בחוץ בגשם ובקור שָעות ארוכות עד שמשרד ראש הממשלה הִצְלִיחַ למצוא אוּלָם מַתאים לפגישה. חֶלְקָם איבְּדו את הסבלנות והלכו הביתה. אחדים יצאו מהפגישה באֶמְצַע כועֲסים ומְאוּכְזָבים.