מבזקים

בג"ץ קבע: חוק הנִבְצָרוּת לא יָחוּל בכנסת הנוכְחית

בית המשפט העליון פִּרְסם אתמול את הַחְלָטָתו בנושא התיקון ל"חוק הנִבְצָרוּת" שחוֹקְקה הכנסת הנוֹכְחית בחודש מרץ.

בית המשפט קבע ברוב של שישה שופטים מול חמישה כי החוק לא יָחוּל בכנסת הנוֹכְחית. השופטים קבעו כי התיקון שחוקקה הכנסת הוא "תיקון פֶּרסונלי מוּבְהָק שמְהַוֶוה שימוש לְרעה של הכנסת בסַמְכוּתָה המְכוֹנֶנֶת".

כזכור, התיקון לחוק נועַד לִמְנוֹעַ הוֹצָאָה לנִבְצָרוּת של ראש ממשלה מִטְעָמִים הקְשורים לעניינים פְּלִילִיים.

לפי התיקון לחוק, הוצאה לנבצרות תיעשה רק במִקרֶה שבו ראש הממשלה יודיע בעַצמו שאיננו מְסוּגָל פיזית או נַפשית לְמַלֵא את תַפְקידו או במקרה שבו 75% מחברי הממשלה יבקשו להוציא את ראש הממשלה לנִבְצָרוּת בניגוד לרְצונו, ואז תובא הבקשה להצבעה בכנסת – והיא תְאוּשַר רק אם יהיה לה רוב של 80 ח"כים.