מבזקים

בג"ץ: תיקון חוק יְסוֹד לְמַעַן דְחִייַת אישור התַקציב – שימוש לְרָעָה בְּסַמְכוּת

הֶרְכֵּב מוּרְחָב של בג"ץ קיבל אתמול ברוב קולות את עֲתִירַת 'התְנועה לאיֵכוּת השִלְטון' וקבע כי תִיקוּנֵי החקיקה שהִתקבלו בכנסת באוגוסט 2020 ודָחו את פיזור הכנסת בְּגִין אי אישור התַקְצִיב, וכן הִגדילו את תקציב המדינה ב-11 מיליארד שקלים בהוראת שעה ללא אישור תקציב – היו שימוש לְרָעָה בסַמְכוּת הכנסת.

בג"ץ קָבַע כי התיקון שאושַר לחוק יְסוֹד אומנם צריך להיות בָּטֵל, אך מכיוון שהרוב המוּחְלָט של התוסֶפֶת התקציבית כבר נוּצַל והכנסת אף הִתְפַּזְרָה ונֶעֶרְכו בחירות חדשות, יש להסתפק בהַתְרָאָה על בטלות התיקון. עוד נקבע, כי לא ניתן לתקן חוק יסוד כך שתוגדל תִקְרַת התַקְציב – ואם יֵיעָשֶׂה כן בעתיד שוב, התיקון יתבטל.

ההחלטה הִתְקבלה ברוב של שישה שופטים, בהֵם הנְשִׂיאה חיות, מול שלושה שופטים.