מבזקים

בג"ץ מַקְפִּיא את הַעֲבָרַת המֵידָע על מִתחסנים לרָשויות המקומיות

בג"ץ הוצִיא אתמול צַו על תְנַאי המַקְפִּיא את הַעֲבָרַת המֵידָע על מִתחסנים ממִשרד הבריאות לרָשויות המְקומיות. השופטים הוֹרוּ למדינה לְנַמֵק מדוע לא יְבוּטַל החוק המְאפשר את הַעֲבָרַת המֵידָע, בְּשֶל פְּגִיעתו בזְכוּת לִפְרָטִיוּת.

הצַו נִיתַן במסגֶרֶת עֲתִירָה שהִגִישו האגוּדה לזְכויות האֶזרח' ו'רופאים לזְכויות אדם'. המְשיבים לעֲתירה – הכנסת, משְׂרְדי החינוך והבריאות, קופות החולים ומֶרכז השִלטון המְקומי – יִצְטָרְכו לְהָשִיב עד יום ראשון בשעה 16:00.