מבזקים

המֶמשלה תְזָרֵז את עֲלִייָתָם של עולים מאתיופיה

בפגישה בהִשְתַתַפות שָׂרַת העלייה והקְליטה פנינה תמנו שטה, שָׂרַת הפְּנים איילת שקד ובְכִירִים במל"ל הוחְלַט לְזָרֵז את הַעֲלָאַת כ-5,000 מבין 8,000 המַמְתִינִים לעלייה באתיופיה. זאת בְּשֶל מלחֶמֶת האֶזרחים במְדינה. על פי ההַחְלָטָה יוֹעֲלו מי שיש להם קרובי משפחה מִדַרְגָה ראשונה בישראל וכן הזכַָּאִים לעלות על פי החלטת ממשלה קודֶמֶת מ-2015. משפחות רבות לא יִיכָּלְלו במִבְצַע החילוּץ הזה, שכן לאלפֵי ממתינים באתיופיה אין קרובֵי משפחה מִדַרְגָה ראשונה בארץ.