מבזקים

אתמול: גשם של בְּרָקִים

ממעבדת הברקים של חברת החשמל נמסר כי אתמול, משעות מהבוקר ועד אחר הצהריים, נרשמו במערכת 828 פגיעות ברק. מספר זה של ברקים גדול ב- 2,748% מהממוצע החודשי של חודש מאי, שהוא 30 ברקים.