בית ומשפחה

ארץ זבת חלב ודבש

ארץ זבת חלב ודבש הצילום: ויקיפדיה

ארץ זבת חלב ודבש

החלב והדבש בישראל בשנת 2015

לרגל חג השבועות הציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עַדכָּנִיים על החלב והדבש בישראל.

תְפוּקַת החלב הכוללת בשנת 2015 הייתה כ-1,433 מיליון ליטרים. זו ירידה של כ-5% לעומת שנת 2014.

התְנוּבָה המְמוּצַעַת של פרה בשנת 2015 הייתה  11,772 ק"ג חלב לשנה. זו ירידה של  2.6% לעומת שנת 2014. עם זאת, תנובת החלב של פרה בישראל היא עדיין הגבוהה ביותר בעולם.

בשנת 2015 פעלו בישראל 801 רפתות, ובהן – 122,000 חולבות.

כמות חלב הבקר מהווה כ-97% מכמות החלב. כמות חלב הצאן מהווה כ-3% מכמות החלב.

הדבש:

תפוקת הדבש בשנת 2015 הייתה כ-3,000 טון. זו ירידה של  כ-6% לעומת שנת 2014. הסיבה לירידה בכמות הדבש: פגעי מזג האוויר ומחסור בפריחה בעונת האביב.

את הדבש סיפקו כ-110,000 כַווָרוֹת. היְבוּל הממוצע בכל כוורת היה כ-27 ק"ג. כמות זו לא סיפקה את כל הביקוש המקומי לדבש במדינת ישראל. בשנת 2015 יִיבְּאָה ישראל כ-1,100 טון דבש, לעומת 900 טון בשנת 2014.

הצילום: ויקיפדיה

הצילום: ויקיפדיה