בארץ

ארץ זבת חלב ודבש

ארץ זבת חלב ודבש הצילום: ויקיפדיה

ארץ זבת חלב ודבש

1,604 מיליון ליטרים, 3,500 ק"ג בשנה

לִקְראת חג השבועות פִּרְסְמָה הלִשכה המֵרכזית לסטטיסטיקה נְתוּנִים על תְפוּקַת החלב והדבש בישראל.

תפוקת החלב הכּוֹלֶלֶת בישראל בשנת 2017 הייתה כ-1,604 מיליון ליטרים.

תְנוּבַת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם. התנובה המְמוּצַעַת לפרה בישראל בשנת 2017 הייתה 12,058 ק"ג חלב לשנה.

תפוקת הדבש בישראל בשנת 2017 הייתה כ-3,500 טונות. זו עֲלִייָה של 40% לְעוּמַת שנת 2016. וזאת לעומת ירידה של 16.7% בשנת 2016 לעומת 2015. השִינוּיִים בתפוקת הדבש בשנים 2017-2014 נָבְעוּ בְּעִיקָר משינויים בכמות המִשְקָעִים באזוֹרים שונים בארץ.