בארץ

ארץ זבת חלב ודבש

ארץ זבת חלב ודבש הצילום: ויקיפדיה

ארץ זבת חלב ודבש

נתונים לרגל חג השבועות

לרגל חג השבועות, מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכניים על החלב והדבש בישראל.

תפוקת החלב הכוללת בשנת 2016 נאמדה בכ-1,474 מיליון ליטרים. התנובה הממוצעת לפרה עמדה בשנת 2016 על 11,970 ק"ג חלב לשנה. תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם.

תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2016 בכ-2,500 טון. זו ירידה של 17% לעומת שנת 2015. הירידה בכמות הדבש בשנים 2014- 2016 נבעה בעיקר ממיעוט משקעים שגרמו למחסור בפריחה בעונת האביב.

בשנת 2016 ירד מחיר החלב המפוסטר ב-1.6%. מחיר הדבש לעומת זאת, עלה בשנה זו ב-2.3%.

בשנת 2016 הסתכם הייבוא של חמאה, שמנים וממרחים מתוצרת חלב ב- 11.3 מיליון דולר. זהו גידול של כ- 70% בהשוואה לשנת 2015.

טיפול בכוורות במושב צופית (ויקיפדיה)