מבזקים

ארה"ב: הרִיבִּית עולה ב-0.75%

הבנק הפדרלי בארה"ב העלה אֶמֶש את הריבית ב-0.75% לרָָמָָה של 2.5%.

הבנק מעלה את הריבית בנִיסָיוֹן להִילָחֵם באינפלציה ולַמְרוֹת הִתְגַבְּרוּת סִימָנֵי ההֶאָטָה בכַלְכָּלַת ארה"ב והחֲשָש מפני מִיתוּן.

האינפלציה בארה"ב הִגִיעה בחודש יוני לרמה שְנָתית של 9.1%.