מבזקים

אִרגון הבריאות העולָמי: הזַן ההודי 'דֶלתא' הוא הווריאנט הדומיננטי

על פי נתונֵי ארגון הבריאות העולמי זַן 'דלתא', הזן ההודי, הוא כרגע הזן הדומיננטי ברַחֵבי העולם. הזן הִתְפַּשֵט כבר ב-92 מדינות. הוא מדבֵּק ב-60% יותר מזן 'אלפא', הזן הבריטי, שהיה מדבק יותר מזן הקורונה המְקוֹרִי שהִתְגַלה בווהאן בסוף שנת 2019. בארגון קראו למדינות העולם לְהָאִיץ את מִבצעי החיסונים. למדינות שבהן שיעור המִתחסנים גבוה – קוראים בארגון לִתְרוֹם חיסונים למדינות עולם שלישי.