מבזקים

השופטת אסתר חיות היא הנשיאה הבאה של בית המשפט העליון

עכשיו זה רִשְמִי: הוועדה לבחירת שופטים אִישְרָה אתמול בְּאוֹפִן רִשְמִי את מִינוּיָהּ של השוֹפֶטֶת אסתר חיות לתַפְקִיד נְשיאת בית המשפט העליון, במקומה של מרים נאור הפּוֹרֶשֶת לגִמְלָאוֹת בקרוב. השופט חנן מלצר מוּנָה לתפקיד המִשְנֶה לנשיאה.