מבזקים

ועדת החקירה לאסון מירון: הכְּתוֹבֶת הייתה על הַקִיר

ועדת החקירה המַמְלכתית לחֵקֶר האסון בהר מירון פִּּּּּּּּּּּרסמה אתמול את הדוּ"חַ הסופי שלה.

הוועדה חָקרה את האסון שבו נהרגו 45 בני אדם בְּמַהֲלַך הִילוּלַת רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בשנת 2021, בְּשֶל הדוֹחַק הרב שהיה במקום.

הוועדה קבעה: "את אסון מירון ניתן וצריך היה לִמְנוֹעַהכְּתוֹבֶת הָיְיתָה על הקיר הרבה קודם לִקְרוֹת האסון, כְּתוּבָה באותיות של קִידוּש לְבָנָה, בצורה חַדָה ובְרורה, אך נותְרָה שם בלא מַעֲנֶה".

הוועדה הטילה אַחְרָיוּת אִישִית לאסון על ראש הממשלה בנימין נתניהו, השרים אוחנה ואביטן, מפכ"ל המשטרה יעקב שבתי ובעלֵי תפקידים נוספים.