מבזקים

אמריקה מִתְכּוֹנֶנֶת ל'יום שאחרֵי'

מחרתיים יִתקיימו הבחירות בארה"ב והמֶתח עולה. הסְקרים מְנַבְּאים ניצָחון לביידן – אך פַּרְשָנים אינם מְעִיזִים לְהִתְנַּבֵּא. כולם למדו את הלֶקַח בבחירות ב-2016.

שני המועמדים מְנַצְלים את הימים האחרונים לעצרות בחירות במדינות ה'מִתְנַדְנְדוֹת'.

אמריקה מִתְכּוֹנֶנֶת ליום שאחרי הבחירות – לרגעים ולשעות או הימים שיעברו עד שיִיוָודְעו התוצָאות ולרגע שבו יִיוָודעו התוצָאות ויִתְבָּרֵר מי יהיה הנשיא הבא ומי הִפְסִיד. מתי יהיה הרגע הזה? קשה עדַיִין לדעת.

אזרחים רבים בארצות הברית חושְשִים מ'היום שאחרֵי'. רבים קונים נֶשֶק ואוֹטְמים חנויות מחֲשָש לְהִתְפָּרְעוּיוֹת.