מבזקים

אין שביתת מורים

ההורים יכולים ללכת לעבודה כרגיל: בּוּטְלָה השְבִיתָה שתוּכְנְנָה להיום בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. זאת לאחר שמשרד החינוך והסתדרות המורים קיבלו את הַמְלָצַת בֵּית הַדִין לַעֲבוֹדָה לבטל את השביתה ולקיים פגישות לדִיוּן בנושא ימי המחלה של המורים.