מבזקים

אין סֶגֶר לֵילִי בחנוכה

בניגוד להַחְלָטָה של הקבינט ביום שני – לא יוטל סֶגֶר לֵילִי הָחֵל מהיום. זאת, בְּשֶל קשיים מִשְפָּטִיים.

ישיבת קבינט הקורונה שנִקְבְּעָה לאתמול הִתְבַּטְלה. בִּמְקומה הִתקיימה הַצְבָּעָה טלפונית. השרים הֶחליטו לפתוח מהיום את כל הקַניונים, השְוָוקִים והמוזיאונים.