מבזקים

אין לנתניהו מנדט

בחֲצוֹת פָּג תוקף המנדט של נתניהו לְהָקִים ממשלה. דקות אחָדות לפני חֲצות הֶחְזִיר נתניהו את המנדט לנשיא. מבֵּית הנָשִׂיא נִמְסַר לְאַחַר חֲצוֹת כי "התְקוּפה בת 28 הימים הקְבועה בחוק יְסוד: הממשלה, אשר עמדה לִרְשוּת ראש הממשלה ח"כ בנימין נתניהו לְהַרְכָּבַת ממשלה – תַמָה בחֲצות. זמן קצר לפני חצות, הודיע נתניהו לבית הנשיא כי לא עלה בידו לְהַרְכִּיב ממשלה ועל כן הוא מַחזיר את המנדט אל הנָשִׂיא. ביום רביעי, כ"ג באייר, 5 במאי, במַהֲלַך הבוקר, יעמוד בית הנשיא בקשר עם הסִיעוֹת בַּאֲשֶר לְהֶמְשֵך תַהֲלִיך הַרְכָּבַת הממשלה".

הנָשִׂיא צפוי להודיע בתוך 3 ימים על הַחְלָטָתו. על פי החוק הנָשִׂיא רַשַאי להעניק את המנדט למועמָד אחר או לְהַחְזִירו לכנסת.