מבזקים

אין לימודים באולפנים

מהיום אין לימודים בבתי הספר, במוסדות להשכלה גבוהה ובאולפנים לעברית.

לפי שעה יש לימודים בגני הילדים, במוסדות החינוך המיוחד, בפנימיות, בכפרי הנוער ובמוסדות לנערים בסיכון.

גננות רבות הודיעו כי לא יגיעו לגנים.

החדשון ימשיך להתעדכן כרגיל.

שבת שלום ובריאות טובה לכול!