בריאות ורפואה

אילו שירותי בריאות אנחנו מקבלים?

אילו  שירותי בריאות אנחנו מקבלים? הצילום: ויקיפדיה

אילו  שירותי בריאות אנחנו מקבלים?

פחות מיטות, רופאים ואחיות ומכשירים

הנה ממצאים אחדים על שירותי הבריאות  בישראל על פי דו"ח מדינות ה – OECD  לשנת 2014:
שיעור בעלי ביטוח בריאות פרטי (מסחרי או של קופות החולים) בישראל גבוה ביותר ועומד על 85.5 אחוזים לעומת ממוצע של 36 אחוזים במדינות ה – OECD.

שיעור המיטות לאשפוז כללי בישראל נמוך יחסית למדינות אחרות החברות בארגון (רביעי לפני אחרון) ועומד על כ- 2.3 מיטות לאלף נפש לעומת ממוצע של 3.6 במדינות האחרות.

שיעור הרופאים הפעילים בישראל נמוך מהממוצע. בישראל יש 3.1 רופאים לכל אלף נפש. הממוצע במדינות ה – OECD עומד על 3.4 רופאים לכל אלף נפש.

שיעור האחיות בישראל הוא מהנמוכים בעולם, מקום שלישי מהסוף. בישראל יש 4.9 אחיות על כל אלף נפש. הממוצע בקרב מדינות ה – OECD עומד על 9.5 אחיות לכל אלף נפש.

שיעור מכשירי ה – MRI  למיליון תושבים בישראל עומד על 4.0. ישראל  נמצאת במקום נמוך לעומת ממוצע ה – OECD העומד על 14.9.

בישראל שיעור מכשירי ה – CT עומד על 9.6 מכשירים לכל מיליון תושבים, הרחק מהממוצע בקרב מדינות ה – OECD העומד על 25.3.