מבזקים

איחוד האמירויות הֵסִירָה רִשְמִית את החֵרֶם הכלכלי על ישראל

נְשיא איחוד האמירויות הוֹרָה לְהָסִיר את החֵרֶם הכלכלי על ישראל. הנשיא חָתַם על צַוִוים המְאַפְשרים לחתום על הֶסכמים מִסחריים עם חֲבָרוֹת ישראליות. הצו מְבַטל חוק שנחקק באיחוד האמירויות ב-1972 ואָסַר קִיום יחסים כלכליים עם חברות ישראליות. לַמְרות הצו הקודם הִתקיימו קְשרים כלכליים בין חברות ישראליות לחברות באיחוד האמירויות גם בעבר.