מבזקים

איומים על חייו של חבר פרלמנט יהודי בצרפת

מעטפה ובה מכתב איום ואבקה לבנה נשלח למשרדו של חבר הפרלמנט הצרפתי מאיר חביב. האגף שבו נמצא משרדו של חבר הפרלמנט היהודי פונה למשך שעתיים. מומחים לחומרים כימיים ואנשי ביטחון בדקו ומצאו כי לא נשקפת סכנה לחיי יושביו.

לפני שבועות אחדים פנה חביב ליועץ המשפטי של ממשלת צרפת בעקבות שורת איומים על חייו ברשתות החברתיות.