מבזקים

איומים בטלפון על מרכזים קהילתיים בארה"ב

16 מרכזים קְהִילָתִיים יהודיים בארצות הברית (JCC) קיבלו אתמול אִיוּמִים בטלפון על הנחת חוֹמְרֵי נֶפֶץ במרכזים.

מרכזים אחדים פּוּנו. אנשי ביטחון בָּדְקו את כל המרכזים ולא מצאו דבר.