מבזקים

אחרי 6 שעות – תוּקְנָה התַקָלָה בפייסבוק

התַקלָָה בפייסבוק, בווטסאפ ובאינסטגרם תוּקְנָה כ-6 שעות לאחר שהרְשָתוֹת החֶברתיות קָרְסו.  

מַערֲיכים כי מְקור התַקָלה איננו מִתְקֶפֶת סייבר אלא טָעות שגָרמָה לתקלה בשָרָתֵי החֶברה.

התקלה הִשפִּיעה על 3.5 מיליארד מִשְתַמְשים ברחבֵי העולָם.

לפי ההערכות נגרם לפייסבוק נזק של כ-160 מיליון דולרים על כל שעה של תקלה.

תקלות היו גם בטוויטר ובִרְשָתות סלולריות בארה"ב.