מבזקים

בעתיד: משרד ומעון חדש לראש הממשלה בירושלים

הוועדה המְחוֹזִית לתִכְנוּן ולִבנייה במחוז ירושלים אִישרָה את הקמת מִתְחַם משרד ומְעוֹן ראש הממשלה בירושלים. במתחם שיוקם יהיו גם משרד ראש הממשלה וגם המעון הרִשמִי של ראש הממשלה.